12 mars

Korvgrillning i Hemlingby

Vi träffas kl 13 vid spårcentralen, Gävle

RBU bjuder på korv festis kaffe och te