Välkommen till RBU Gävleborg

RaceRunning i Gävle (foto Alexander Lindström9

Ur ändamålsparagrafen:
Förbundets ändamål är att verka för att barn och unga med rörelsehinder får ett fullvärdigt liv och att de ges villkor som är likvärdiga med andra barns.